Bảo dưỡng

Bảo dưỡng bảo trì:

  • Hệ thống bãi đỗ xe tự động
  • Dây thoát hiểm