Barin là một trong những nhà sản xuất và cung cấp thiết bị hỗ trợ chuẩn đoán và bảo trì cầu hàng đầu Italia từ những năm 1960.

Qua nhiều năm nghiên cứu và phát triển, Barin đã xây dựng được một hệ thống nhà máy và văn phòng to lớn, hiện đại tại thành phố Cittadella, Italia.

Tại Việt Nam, TFI là đối tác phân phối xe thiết bị bảo dưỡng các loại cầu theo công nghệ cầu dây văng, như cầu Cần Thơ, cầu Nhật Tân...